L.U.C - O PÓŁOBROCIE CZAKA CZYLI O PRZYCZYNIE PĘDU

Ludzie

czyli ludzka twarz radia.

Ludzie zdolni do wszystkiego.
Przede wszystkim do tego jednak, aby, korzystając ze swych wrodzonych oraz
nabytych talentów, tworzyć dla Was radio we wszystkich jego wymiarach.

Stosownie do swych upodobań dzielą się na odpowiednie grupy.