MUCHY - NIE PRZESZKADZAJ MI, BO TAŃCZĘ

Uczniowie na uniwersytety

KATEGORIA: Poznań

Pod okiem wykładowców akademickich i praktyków biznesu kształcić się może co semestr ponad 240 uczniów. Każdy semestr to sześć 90-minutowych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Tworzenie zwycięskich strategii biznesowych, zadbanie o stronę  finansową przedsięwzięć, tworzenie kampanii marketingowej,  wprowadzanie na rynek nowego produktu, kompetencje lidera i negocjatora – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Młodzi studenci dowiadują się również jaka jest rola pieniądza w i podatków gospodarce oraz uczą się rozumienia najważniejszych zjawisk gospodarczych. Wzmacniają także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy zespołowej nad projektami i dobrego organizowania czasu na naukę. Dostają indeks studenta, a na koniec zajęć walczą o wartościowe nagrody. Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Po półgodzinnym wykładzie rozpoczynany jest warsztat, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Młodzież pracuje wówczas w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego publicznie. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac. Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat.W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. 

 Zapisy drogą elektroniczną potrwają do 17 września 2017 r.  przez strony:
AME:http://www.gimversity.pl/
EUD: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK