Wędrówki ludów dzisiaj

KATEGORIA: Studia

Wędrówki ludów są częścią naszych dziejów. Bez migracji nie byłoby rozwoju i postępu. Od wieków głód, przemoc i okrucieństwo skłaniały ludzi do poszukiwania nowych miejsc do życia. Przez nasze ziemie przetaczały się plemiona i narody. Przybysze współtworzyli nasze miasta i wsie. Współtworzyli kulturę, rzemiosło i handel.

Współczesna fala migracji, podobnie jak przed wiekami ma źródła polityczne, jest silnie związana z lokalnymi konfliktami militarnymi i wynika ze zmian klimatycznych. Te czynniki w połączeniu z wysoką jakością życia w Europie  będą trwale oddziaływać także w przyszłości. Wbrew potocznym opiniom napływ ludności do Europy jest szansą rozwojową wobec niskiego, a w wielu krajach ujemnego przyrostu naturalnego.

Współczesny napływ ludności z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu i Afryki stanowi kulturowe i cywilizacyjne wyzwanie zarówno dla Europejczyków, jak i dla przybyszy. Do najtrudniejszych należy przeciwstawienie się populistycznym hasłom i ksenofobicznym uprzedzeniom, uzgodnienie tempa i skali zdolności absorpcyjnej społeczeństw europejskich oraz wypracowanie metod integracji migrantów w nowych społeczeństwach  przy poszanowaniu zarówno wartości i kultury  gospodarzy, jak i przybyszów.

O tych właśnie problemach dyskutować będą :
  • prof. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • prof.  Baha Kalinowska-Sufinowicz, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • prof. Michał Buchowski,  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM,
  • prof. Henryk Jankowski, Katedra Studiów Azjatyckich UAM.
Czas: 11 grudnia 2017 r., g.17:00.
Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 4.1 CEUE (ul. Towarowa 55).

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK