FRANZ FERDINAND - ALWAYS ASCENDING

Uspokajanie ruchu w centrum Poznania

KATEGORIA: Poznań

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu zaprasza na spotkanie z cyklu „Towarzyskie Urbanistów Pogawędki”. Gościem będzie członkini Oddziału TUP w Poznaniu – Katarzyna Bolimowska, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Ulica miejska jest przestrzenią publiczną służącą realizacji różnych celów i pełniącą różne funkcje niejednokrotnie sprzeczne ze sobą.  Realizacja tych celów oraz funkcji poprzez wykorzystanie narzędzi inżynierii ruchu jest zadaniem niezwykle trudnym, lecz niezbędnym  zarówno w świetle dążenia do „równowagi” w transporcie, ale też w świetle aktywizacji i poprawy estetyki przestrzeni.

Bazując na poznańskich doświadczeniach, podjęta zostanie próba znalezienia odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jak realizować politykę parkingową przy znaczących ograniczeniach przestrzennych i finansowych? Co zaproponowano w ramach poprawy sytuacji związanej z parkowaniem w świetle obecnych przepisów? Czy strefowanie prędkości w zależności od charakteru i funkcji ulic można, czy też należy stosować jako wstęp do rewitalizacji obszaru?

Cafe Misja, poniedziałek 18 września g.18.00.
Wstęp wolny.