KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - HONEY

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia na Politechnice Poznańskiej

KATEGORIA: Studia

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia na Politechnice Poznańskiej. Studenci czas na składanie odpowiednich dokumentów mają do 22 września 2020 r. 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia - najważniejsze daty:

04.09.2020 r. -  rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów - https://rekrutacja.put.poznan.pl/
22.09.2020 r. - ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (I stopień) lub danych z dyplomu ukończenia studiów inżynierskich (II stopień), koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
do dnia 24.09.2020 r. - udostępnienie kandydatom informacji o kwalifikacji
26.09.2020 r. - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia
30.09.2020 r. - publikacja list przyjętych na studia
09.10.2020 r. - rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia jest średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


Szczegółowe informacje dostępne są TU

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK