WAGLEWSKI FISZ EMADE - BÓG

W trosce o zwierzęta

KATEGORIA: Kultura

Często mówi się, że prawodawstwo w zakresie dobrostanu zwierząt w UE jest najlepsze na świecie. Czasami jest to stwierdzenie przesadzone, zwłaszcza w odniesieniu do praktyk lub gatunków, dla których nie istnieją przepisy. Niemniej jednak szczegółowe
przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są opracowywane na poziomie UE od 1974 r., a od początku lat 90. obowiązują przełomowe przepisy mające na celu stopniowe wyeliminowanie kilku najgorszych niehumanitarnych praktyk hodowlanych, takich jak klatki cielęce, zagrody dla loch i konwencjonalne klatki w systemie bateryjnym do produkcji jaj.

Europejczycy i Europejki troszczą się o zwierzęta, a badania- również te przeprowadzone w imieniu Komisji Europejskiej - pokazują, że obywatele i obywatelki chcą, aby prawodawstwo UE zapewniało wyższy poziom ochrony praw zwierząt. Mimo to interesy gospodarcze zbyt często biorą górę nad żądaniami obywateli i obywatelek, a nawet nad żądaniami Parlamentu Europejskiego, który wielokrotnie domagał
się wprowadzenia zmian legislacyjnych mających na celu poprawę ochrony zwierząt. Dlatego też organizacje działające na rzecz praw zwierząt w całej UE, oprócz prowadzonych już kampanii, połączyły wysiłki w celu zapewnienia, by instytucje UE poświęciły więcej uwagi prawom zwierząt, odpowiadając w ten sposób na cele art. 13 Traktatu i aspiracje obywateli i obywatelek europejskich.

Obecnie Komisarka ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, jest odpowiedzialna za dobrostan zwierząt, ale ta kompetencja nie jest uwzględniona w jej nazwie stanowiska. To, co wydaje się być drobnym problemem, w rzeczywistości świadczy o ograniczonym zaangażowaniu instytucji europejskich, a nawet właściwej Dyrekcji Generalnej, w odniesieniu do tematu, który zasługuje na znacznie większą uwagę.

Organizacje zajmujące się prawami zwierząt z całej Europy rozpoczęły wspólną kampanię, proponując zmianę nazwy stanowiska Komisarza/rki na "Komisarz/rka UE ds. zdrowia, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt". Zmiana ta podkreśliłaby znaczenie tej kompetencji i zwiększyłaby odpowiedzialność w tak ważnej sprawie. Uruchomiono również wspólną petycję, skierowaną do różnych instytucji europejskich, aby umożliwić obywatelom i obywatelkom przyłączenie się do naszego apelu.

Każdy i każda może złożyć swój podpis na stronie internetowej https://www.euforanimals.eu/pl
Do wprowadzenia tej zmiany nie są wymagane żadne poprawki do Traktatu Europejskiego, więc wszystko zależy od woli politycznej, a ta zależy od mobilizacji obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK