VOO VOO - BEZRUCH

#wartostudiować na Politechnice Poznańskiej

KATEGORIA: Studia

Harmonogram rekrutacji na Politechnice Poznańskiej na rok akademicki 2021/2022

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego
Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

01.06.2021 r. (wt.) Start elektronicznej rejestracji kandydatów oraz ogłoszenie wytycznych dotyczących portfolio – dla kierunków architektura i architektura wnętrz
05.07.2021 r. (pn.) ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*
ostateczny termin dostarczenia portfolio – dla kierunków architektura i architektura wnętrz
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
do 12.07.2021 r. (pn.) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji oraz udostępnienie kandydatom informacji o wynikach oceny portfolio – dla kierunków architektura i architektura wnętrz
Już tylko jeden krok do przyjęcia na studia
23.07.2021 r. (pt.) ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia  Pamiętaj to ważny termin  
27.07.2021 r. (wt.) publikacja I list przyjętych na studia
28.07.2021 r. (śr.) ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca
29.07.2021 r. (czw.) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji oraz publikacja II list przyjętych na studia
02.09.2021 r. (czw.) rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej


Gratulacje dla wszystkich naszych przyszłych studentów!
* dotyczy wyłącznie kandydatów na studia pierwszego stopnia, którzy w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

01.06.2021 r.(wt.) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
05.07.2021 r. (pn.) koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
23.07.2021 r. (pt.) egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny) i ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia

Szczegółowe informacje dostępne są na https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK