HOSZPITAL - NIERUCHOMOŚĆ

50-lecie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

KATEGORIA: Studia

Obchody Jubileuszu Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wpisują się w obchody 100-lecia Wyższego Szkolnictwa
Technicznego w Poznaniu, które przypadają w roku 2019. Kształcenie techniczne na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej zapoczątkowane zostało w 1968 roku wraz z jego powołaniem i jest realizowane do dnia dzisiejszego w ramach trzech kierunków studiów, odpowiadających zapotrzebowaniu środowiska gospodarczego. Minione 50 lat to okres ciągłego rozwoju,
poszukiwania i podejmowania wyzwań stawianych przez naukę i przemysł Poznania i Regionu. Wydział przebył długą drogę od skromnych laboratoriów rozrzuconych w różnych miejscach Poznania do nowoczesnego Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej, z silną kadrą akademicką oraz wysoką pozycją w rankingach naukowych.

Jedną z form poszukiwań nowych trendów w nauce i przemyśle są tradycyjne Poznańskie Konferencje Naukowe Chemików, integrujące przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz naukowego. Program naukowy konferencji obejmuje wykłady plenarne, komunikaty ustne, sesję posterową w trzech multidyscyplinarnych sekcjach, a także specjalną sesję dla przedsiębiorstw chemicznych oraz firm
prezentujących  aparaturę naukowo-badawczą. Wykłady wygłoszą wybitni naukowcy i laureaci wielu nagród w dziedzinie chemii i technologii chemicznej. Wykład plenarny wygłosi profesor Mietek Jaroniec z Kent State University (USA), który jest zaliczany do najwybitniejszych polskich chemików oraz do czołowych badaczy zajmujących się nauką o materiałach w USA. Szwedzka Akademia Nauk zapraszała go kilkakrotnie do grona naukowców nominujących kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Podczas obchodów Profesor zostanie uhonorowany tytułem doktora honoris causa.  

Naczelnym celem spotkania jest integracja środowiska chemicznego i dziedzin pokrewnych, poprzez prezentację realizowanych prac, określenie potrzeb i atutów nauki oraz przemysłu. Nowe realia w których funkcjonuje obecnie nauka i gospodarka, a zwłaszcza dążność do bycia producentem zaawansowanych technologicznie wyrobów, narzucają konieczność ściślejszej współpracy obu podmiotów, co staje się myślą przewodnią tegorocznej X Poznańskiej Konferencji Naukowej pod nazwą „Chemia – nauka i przemysł”.
 
Wydarzenia odbędą się 30 listopada i 1 grudnia 2018 r.
 
Szczegóły dotyczące obchodów i konferencji znajdą Państwo na stronie 50wtch.put.poznan.pl

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK