Zintegrowany System Kwalifikacji

KATEGORIA: Poznań

Czas wyzwań na rynku pracy trwa – przedsiębiorstwa  zgłaszają wyraźną potrzebę powiększenia grona wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku  i w gospodarce może być wdrażany obecnie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego – w tym dla Poznania i województwa wielkopolskiego.

Zintegrowany System Kwalifikacji to rozwiązanie systemowe, które umożliwi Polakom lepsze wykorzystywanie posiadanej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz  zwiększy ich szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ideą przyświecającą wielu rozwiązaniom obecnym w ZSK jest przekonanie, że warto uczyć się przez całe życie oraz korzystać z nabytych w ten sposób kompetencji na polu zawodowym. Dzięki ZSK wiedza zdobyta podczas samodzielnej nauki czy szkoleń będzie już nie tylko powodem do wewnętrznej satysfakcji, ale także realnym atutem podczas procesu rekrutacyjnego. 

W powstawanie ZSK zaangażowani są reprezentacji poszczególnych branż, po to aby system nie funkcjonował w oderwaniu od realiów rynku. Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. – Dzięki ZSK możliwe staje się potwierdzenie umiejętności, wiedzy i kompetencji, które zdobywamy poza szkołą, np. ucząc się online. To bardzo ważne dla rozwoju zawodowego, szczególnie dziś, kiedy rynek często wymaga od nas szybkich zmian np. przekwalifikowania się, zdobycia nowych kompetencji czy bardzo cenionej wielozadaniowości. Z kolei pracodawcy potrzebują  pracowników, którzy mogą pochwalić się wiarygodnymi, udokumentowanymi kwalifikacjami – mówi Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Poprzez precyzyjny opis kwalifikacji w systemie, dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie.

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym aglomeracji poznańskiej i całego województwa wielkopolskiego. – Jednym z kluczowych kierunków rozwoju strategicznego w województwie wielkopolskim jest tworzenie nowych możliwości rozwoju, na bazie zaawansowanej gospodarki, wiedzy i innowacji, poprzez rozwój kapitału ludzkiego. Na rozwój tego kapitału wpływa w dużej mierze wykwalifikowana kadra pracowników. Dopasowanie swoich umiejętności, bądź umiejętne ich wykorzystanie zgodnie z potrzebami rynku pracy jest kluczowe. Dzięki motywacji do samorozwoju, system daje możliwość utrzymania się na rynku pracy, oraz zmniejsza ryzyko porażki w biznesie. Jednym z zadań, jakie stoi przed województwem wielkopolskim  jest wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu oraz zwiększenie ich udziału w świadomym zarządzaniu własną karierą. Nowoczesny kapitał ludzki charakteryzuje się wysoką mobilnością zawodową, przestrzenną, rozwojową. Ważnym dla nas zadaniem jest wspieranie i  promowanie całożyciowego uczenia się, które zwiększa mobilność zawodową. –
mówi Sławomir Szymczak, Doradca Regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, potwierdzając formalnie swoje umiejętności stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem – certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych
kompetencji. Po drugie, dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności – istnieje konieczność dostosowywania swoich kwalifikacji do jego potrzeb. Niektóre zawody zamierają, powstają inne, a dużą część kompetencji z nimi związanych nabywamy samodzielnie – brakuje nam więc formalnego potwierdzenia naszych umiejętności. Po trzecie, dzięki posiadaniu certyfikatu pracownik staje się bardziej pewny siebie, chętniej aktywizuje się na rynku pracy. Jest świadom, że jego wiedza ma wymiar realny i mierzalny.

Prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce prowadzone są przez Instytutu Badań Edukacyjnych w stałej współpracy z partnerami społecznymi, których opinie mają istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK. Więcej informacji:
https://www.kwalifikacje.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK