THE CURE - IN BETWEEN DAYS

Rekrutacja na kilka kierunków AWF bez testów sprawnościowych

KATEGORIA: Studia

Senat Uczelni podjął decyzję o wycofaniu się z egzaminów sprawnościowych na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja, a także z testu kwalifikacyjnego na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia i jednolite magisterskie będą wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych.

Po odwołaniu egzaminów z pływania oraz kwalifikacji do grup zaawansowania na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2020/2021 składa się z pięciu etapów:
• rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej rekrutacji kandydatów (IRK),
• wniesienia obowiązkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
• uzupełnienia przez kandydata wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów w Systemie IRK,
• konkursu świadectw uwzględniającego wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony), jednego z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki)
• oraz dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.

Kandydaci na studia mają obowiązek zapoznać się z zasadami rekrutacji dostępnymi w zakładce „Kandydat” oraz na bieżąco śledzić aktualności. Mogą także dołączyć do grupy „Rekrutacja 2020”.

Źródło: AWF Poznań
fot. Deposit Photos

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK