PATRICK THE PAN - TROCHĘ MNIEJ

UAM wybierze nowego rektora 29 czerwca

KATEGORIA: Studia

29 czerwca o godz. 10.00 w Auli UAM odbędą się wybory rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2020 – 2024. Wyboru dokona kolegium elektorów składające się z 210 przedstawicieli poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów UAM.  Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz, zgodnie ze statutem UAM, posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

O funkcję rektora UAM ubiega się dwoje kandydatów: literaturoznawczyni i polonistka prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich oraz fizyk prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM.

Nowy rektor UAM rozpocznie urzędowanie 1 września 2020 roku.

Źródło i fot.: UAM

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK