FISZ EMADE TWORZYWO - ŚLADY

Politechnika Poznańska przyjęta w poczet członków CeNTE

KATEGORIA: Studia

Podczas  Rady Zarządzającej Centrum naukowo-przemysłowego Nowe Technologie Energetyczne, Politechnika Poznańska została przyjęta w poczet członków CeNTE. Z ramienia Politechniki Poznańskiej delegatem do Rady Zarządzającej CeNTE wskazanym przez Rektora PP został dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP. 

"Misją Centrum naukowo-przemysłowego o nazwie Nowe Technologie Energetyczne jest osiąganie długofalowych celów na rzecz Państwa i społeczeństwa na drodze prowadzenia badań naukowych w zakresie nowych technologii energetycznych i wdrażania wyników tych badań do praktyki społecznej. Centrum Nowe Technologie Energetyczne stawia sobie za zadanie identyfikację i podjęcie najważniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwem, nauką i gospodarką w zakresie działalności Centrum, do których w szczególności należą badania i rozwój technologii termojądrowej konwersji energii, technologii pokrewnych i wspomagających. Strony niniejszej Umowy wyrażają wolę współpracy w zakresie badań i wdrożeń dotyczących tych obszarów, w tym rozwoju infrastruktury na potrzeby tych badań, a także rozwoju zaangażowania sektora przemysłowego w tym zakresie. Obszar merytoryczny działania Centrum obejmuje działania w zakresie badań i rozwoju nowych technologii energetycznych, w tym technologii termojądrowej konwersji energii, technologii pokrewnych i wspomagających."

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK