CZECHOSLOVAKIA - CIAŁA

BeLikeYou od 1U!

KATEGORIA: Studia

Pod koniec czerwca na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu Fundacja Jeden Uniwersytet zorganizowała wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu BeLikeYou, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

BeLikeYou to projekt, którego głównym założeniem jest promowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodych ludzi z krajów europejskich. Pozytywny efekt storytellingu ma być wzmocniony poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi (animacja i filmy) oraz środków przekazu (social media). W projekt realizowali partnerzy z Grecji, Łotwy, Polski, Rumunii, Hiszpanii oraz Włoch.

Pierwszym z przedsięwzięć podjętych w związku z BeLikeYou było przeprowadzenie badania wśród młodzieży, które pozwoliło określić w jaki sposób wybierają oni wzorce do naśladowania, gdzie ich szukają oraz kim te osoby są. Wyniki tych badań posłużyły do wypracowania dalszego sposobu działań i aktywności, które przyczyniły się do ciekawego zaprezentowania młodzieży roli przedsiębiorcy. 

Kolejnym etapem działań była współpraca z młodzieżą szkolną. W Polsce do projektu zaproszeni zostali uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, jednej z aktywniejszych szkół w zakresie współpracy międzynarodowej. Zadaniem młodzieży było nakręcenie i przygotowanie wywiadów w formie wideo z uczestnictwem poznańskich przedsiębiorców, a także stworzenie krótkich animacji opowiadających historię polskich przedsiębiorców, którzy zaimponowali im swoją historią i osiągnięciami. 

Uczniowie liceum zaangażowanie w projekt mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia przed szerszą publicznością. 

W nasze działania wpletliśmy element rywalizacji, ponieważ poszczególne zespoły konkurowały ze sobą  pod względem jakości, pomysłu i wykonania wywiadów i animacji. Efekty ich działań zostały ocenione przez jury, w którego skład wchodziła dyrekcja szkoły, koordynująca działania nauczycielka, a także przedstawiciele naszej Fundacji. Każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymał tablet, który będzie mógł wykorzystać do dalszego rozwijania swoich kompetencji. 

Wspomniane wcześniej materiały filmowe przygotowywali nie tylko uczniowie z Polski, ale również młodzież współpracująca z partnerami z pozostałych państw zaangażowanych w projekt. Wszystkie realizacje są ogólnodostępne na kanale youtube projektu, na stronie internetowej projektu: www.belikeyou.eu, na facebooku oraz na instagramie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi! 

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK