Stulecie Politechniki Poznańskiej

KATEGORIA: Studia

Przez 100 lat swojej działalności Politechnika Poznańska stale się rozwijała stając się uczelnią silną i nowoczesną. Osiągnięcia naukowe i oferta dydaktyczna sprawiły, że obecnie jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie.
 
W 1919 r. wraz ze zwycięskim zakończeniem Powstania Wielkopolskiego zawitała do Wielkopolski wolność. Wtedy to, Naczelna Rada Ludowa powołała Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn.Regularne zajęcia z niewielką początkowo liczbą studentów rozpoczęły się 1
września tego roku. Niestety zanim doszło do pierwszego absolutorium obniżono status szkoły usuwając z jej nazwy przymiotnik „wyższa”. Natychmiast też rozpoczęły się starania o przywrócenie tej rangi. W roku 1921 w Wiadomościach Technicznychukazał się Memoriał w sprawie założenia politechniki w Poznaniu zawierający uzasadnienie powołania takiej uczelni. Jednak musiało minąć wiele lat, żeby
marzenia o Politechnice w Poznaniu mogły się spełnić. Stało się to dopiero w roku 1955. Od roku 1919 działała Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn (w roku 1922 nazwa Szkoły została zmieniona na Państwową Szkolę Budowy Maszyn), ale dopiero jesienią 1929 roku nadano jej nowy statut i przemianowano  na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W takim kształcie Szkoła działała do wybuchu II wojny światowej, a jej mury opuściło 716 absolwentów. W roku 1937 ministerstwo formalnie wyraziło zgodę na powstanie w Poznaniu politechniki, ale II Wojna Światowa faktycznie przekreśliła te plany. Po jej zakończeniu działalność Szkoły reaktywowano już w
roku 1945 przekształcając  ją w Szkołę Inżynierską. Przełomowym okazał się rok 1955 kiedy Szkoła Inżynierska w Poznaniu zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego została przekształcona w Politechnikę Poznańską. Ogromną radość przeżywało całe, nie tylko związane z nauką, środowisko Poznania. Faktycznie był to jednak dopiero początek starań by nadać tej instytucji rangę odpowiadającą nazwie. Przygotowano nową strukturę organizacyjną, zgodnie z którą Politechnika przejęła cztery wydziały z istniejących już w Szkole Inżynierskiej oraz wszystkie jednostki międzywydziałowe. W 1968 r. powstał Wydział Chemiczny (obecnie Technologii Chemicznej), w roku 1997 Wydział Fizyki Technicznej, w roku 1999 Wydział Architektury, w roku 2001 Wydział Informatyki i Zarządzania, a w roku 2006 Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. W 2010 zreorganizowano Wydział Informatyki i Zarządzania, powstały wówczas dwa wydziały: Wydział
Informatyki oraz Wydział Inżynierii Zarządzania.

Obecnie wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego. Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej uczelni jest ocena parametryczna jednostek naukowych KEJN (Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych) na lata 2013-2017, w wyniku której 6 wydziałów Politechniki Poznańskiej otrzymało kategorię A, a tylko 4 kategorię B. 

Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie ponad 30 kierunków studiów. Na uczelni studiuje ponad siedemnaście tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.
Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Na uczelni powołano Centrum Kształcenia Lotniczego, którego celem jest umożliwienie studentom kształcenia się na specjalnościach lotniczych oraz zapewnienie warunków do odbywania szkoleń lotniczych. Dla Politechniki  Poznańskiej jako uczelni technicznej ogromne znaczenie ma współpraca z praktyką. Na uczelni prowadzony jest innowacyjny program studiów dualnych, których specyfika polega na  łączeniu wiedzy teoretycznej praktyką w wiodących firmach takich jak m.in. Volkswagen Poznań, Solaris czy Phoenix Contact. Oferta dydaktyczna jest na bieżąco dostosowywana do wymagań rynku pracy i zmieniającego się świata. Dzięki temu absolwenci potrafią doskonale łączyć teorię z praktyką, a także skutecznie wprowadzać w życie innowacyjne sposoby działania.

Informacje o wydarzeniach w ramach jubileuszu Uczelni znajdziecie TU

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK