Wielobarwność ludzkiej tożsamości

KATEGORIA: Wydarzenie

Data 21 czerwca
Miejsce Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
Informacja
„Wielobarwność ludzkiej tożsamości. Sytuacja mniejszości LGBTQ+ przez pryzmat polskiego porządku prawnego”

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dojrzałej, naukowej dyskusji na temat sytuacji prawnej i społecznej mniejszości LGBTQ+ w Polsce. Wierzymy, że poprzez wymianę poglądów, wiedzy oraz doświadczeń z różnych dziedzin (prawa, psychologii, medycyny, socjologii) i poziomów zaawansowania (eksperci oraz studenci) możemy wypracować pouczające wnioski na przyszłość. Chcemy, aby każda jednostka była widziana, szanowana i odpowiednio chroniona przez porządek prawny. Aby to osiągnąć, konieczne jest zdiagnozowanie problemów doświadczanych przez mniejszość LGBTQ+ oraz racjonalne rozważenie ich możliwych rozwiązań.

Tematy paneli:
1. Panel ekspercki: „Jak z materii ludzkiego doświadczenia tworzyć prawo i jak je stosować? Refleksje nad wiedzą naukową o sytuacji osób LGBTQ+ oraz obecnym porządku prawnym.”
2. Panel studencki: „Status quo i jego szczeliny – ku nowym rozwiązaniom poprzez wgląd i doświadczenie. Perspektywa młodych na sytuację prawną mniejszości LGBTQ+.”

Nabór abstraktów:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do nadsyłania abstraktów na naszą konferencję. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 czerwca 2024 r. (do godziny 23:59 CET). Chcemy, aby to wydarzenie było polem do wyrażenia różnorodnych perspektyw, dlatego zachęcamy zarówno studentów, jak i doktorantów do czynnego udziału w panelu studenckim.

Ta strona wykorzystuje cookies tylko do analizy odwiedzin. Nie przechowujemy żadnych danych personalnych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies, możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

OK